Fundacja Normalnie posiada doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na nasze inicjatywy zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych. Dzięki temu możemy oferować bezpłatne, nierzadko kompleksowe wsparcie dla osób potrzebujących tego wsparcia.